Gjerdeplikt

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Gjerdeplikt  30. august 1884.

Nå er det gjerdeplikten mot utmarken som blir fastlagt.  Gjerdet er på 1230 m iberegnet porter.

Klokkeren (med 10 m i fjæra iberegnet)- 192 m

Enkefru Simonsen 409 m

Frøken Kildal 649 m

 

Paul Simonsen er nå gått bort og ekteskapet var barnløst.

 

Gjerdeplikt 9. mai 1916.

Dette var på forlangende fra agronom Simon Kildal på bruk 3, strekningen var 313 m.

Her nevnes Høves hjemmeutmark.  Vi merker oss at nå er helt nye eiere og brukere på plass på bruk 3 og 2.  Der skal deles i to like deler mellom bruk 2 og 3.  Høves hjemmeutmark  173 m. Resten, 140 m blir til bruk 4, Jens Johnsens enke. Porten over hovedveien holdes av Simon Kildal.  Porten over drifteveien på Husbakken tilfaller Jens Johansens enke.

 

Gjerdeplikt 10. mai 1916.

D. B. Toffefsen, gr. nr. 29, br. nr. 1, Sørsand får plikt til å holde et gjerde på 452 m.

På forlangende fra agronom Simon Kildal skal gjerdet mot gr.nr. 29, br.nr.29 deles i to like deler, hver på 100 m.

Gjerdene skulle være på plass innen oktober 1917, gjerdeskjønsforr. Angående bruk 3 og Sørsand (bruk 1 og 29), Bratteberget  og Rydningen.