Granater

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Geo-010 (Small)

Geo-011 (Small)

Nesten alle disse granatene er funnet på Sandsøya. I små bekker kan en finne slike granater

etter at glimmeret i leirglimmerskiferen er forvitret bort.