Grunnavståelse

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Guttorm Evensen orienterte om prosedyren som Statens Vegvesen følger. De er opptatt av at grunneierne får en riktig pris og ikke minst mulig. Punkter som ble omtalt i denne forbindelse:

 

Kjøpekontrakt inngås. Hvis så skjer, er grunnervervet løst. (dette forslag er det Statens Vegvesen ønsker seg).
Arbeidstillatelse inngås, men uenighet om oppgjør må da foretas etter avtaleskjønn.
Grunneier aksepterer ikke avtaleskjønn. Ekspropieringsskjønn må da foretas. Parter som i punktene ovenfor.