Håndballag for damer

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Håndballag for damer dannes.

24. august 1946 er det årsmøte i laget. På dette møtet blir det besluttet å danne håndballag for damer. Helene Meløe og Tordis Kildal skulle organisere laget. Tordis Kildal blir for øvrig en sentral skikkelse i handballaget de neste årene, både som formann og oppmann.

                                                    29-28-12 (WinCE)

                                           Tordis Kildal i 1954

1947 synes å ha vært meget aktivt hva fotball angår med kamper  i og utenfor kommunen.  Fram stiller også med juniorlag i en rekke av disse kampene.

29.juni                        Vidkun-Fram        3-2

20.juli                                Fram- Harstad Sportsklubb 7-1

Hånballkamp damer        Fram – Harstad SPK 5-2

3.august                         Ibestad – Fram 2 –0

                         Junior – uavgjort

17.aug                        Fram – Landsås        2-2

Handball damer                Fram – Landsås  4-7

6. sept                        Fram – Gryllefjord 5-3

14.9.                                Fram – Lundenes 3 -0

 

Sandsøy kretsmestre fire  ganger på rad i håndball.

Møtereferatene fra de neste årene er forholdsvis fåtallige. Stort sett dreier det seg om valg av formann og styre og valg av komite til karneval nyttårsaften. Det er lite med om sportslige resultater fra disse årene. I ettertid kan en jo undre seg over at så sentrale begivenheter som at håndballaget blir kretsmestre ikke ofres større plass. At dette føltes litt rart også for samtiden, viser et styrevedtak fra høsten 1951 der det vedtas at det skal skrives rapport fra de håndballkampene som blei spilt i 1950 og 1951. Noen slik rapport er ikke vedlagt protokollen, men for året 1952 er følgende kampresultater oppført for kretsserien:

Sandsøy – Grytøy        13 – 1

Sandsøy – HIL          2  - 1

Medkila trakk sin kamp mot Sandsøy denne våren.

For høstserien er resultatet fra kampen mellom Sandsøy og Grytøy oppført.

Resultat 3 -2.

Avslutningsvis står:  ” Sandsøy blev her kretsmestre for 3 gang på rad.”

På ungdomshuset på Sandsøy henger noen diplomer som synliggjør sandsøyjentenes bragd disse årene.

                                        29-28-6 (Small)

Harstad Stadion i 1954 hvor laget slo Harstad Sportsklubb: Bakerste rekke: Gunnhild Andreassen, Valborg Bredahl, Hildur Andreassen, Astrid Bredahl og Sigrid Fjellbu. Fremste rekke: Astrid Steinheim, Aud Lockert, Magnhild Andreassen, Randi Steinheim.

 

Diplom fra 1950 viser at Sandsøy ble kretsmestre og at følgende spillere deltok:

Magnhild Andreassen, Aud Lockert, Astrid Steinheim, Randi Steinheim, Valborg Bredal, Tordis Kildal, Sigrid Fjellbu. Innbyttere var Oslaug Eilertsen, Astrid Bredal og Hildur Andreassen.

Diplomen fra år 1951 viser at disse spillerne blei kretsmestre: Magnhild Andreassen, Aud Lockert, Randi Steinheim, Astrid Steinheim, Pauline Andreassen, Sigrid Fjellbu og Tordis Kildal.

I 1951 er det også en større turnering på Einaråsen 7. og 8. juli. Innbydelse går til Gryllefjord (to lag), Medkila (to lag) Kilbotn handballag og Grytøy fotballag. Laurdag er det salg av middag til ca 200 personer.

Da laget ble kretsmestre for 3.gang i 1952 var laget som følger:  Magnhild Midtun, Aud Lockert, Randi Steinheim, Astrid Steinheim, Pauline Andreassen, Hildur Andreassen, Sigrid Fjellbu og Tordis Kildal.

Diplomer

Junior håndballag

Dette året blir Fram Sandsøy også avdelingsmester for piker i nordserien. Med på dette laget var Olaug Andreassen, Anne-Sofie Lockert, Elsa Bredal, Ingrid Hammer, Berny Nordheim, Anne M. Benjaminsen, Assrunn Fredriksen og Jorun Molin. Det var på møtet 8.12. 1951 at det ble besluttet å stifte et håndball juniorlag. Randi Steinheim blir valgt til formann i juniorlaget.

28-10-55 (Small)

Her er juniorlaget oppstilt med følgende spillere:

Bakerst fra venstre: Ingrid Hammer, Berny Andreassen, Anne Sofie Lockert, Anne Margrethe Benjaminsen og Liv-Svanhild Jørgensen. Foran fra venstre: Dagny Andreassen, Assrunn Fredriksen og Jorun Molin.

I 1952 deltar også damelaget i en større håndballturnering i Alta 16. og 17. aug. Deltakerlag er Nor Narvik, Harstad idrettslag, Nordreisa idrettslag, Talvik idrettslag, Tverrelvdalen idrettslag, Idrettslaget Stein og Alta idrettslag. Plassering i denne turneringen er ukjent, men at tidene innen idretten har forandret seg, viser denne lille historien fra en av deltakerne. ” Vi gikk med ” Eva” opp til Alteidet. For å slippe å gå over Lopphavet gikk vi i land der. Så haiket vi med en lastebil inn til Alta med noen militærgutter som skulle på jakt. Satt på lasteplanet under en presenning. Avtalen var at denne bilen skulle hente oss på søndag for retur. Heldigvis dukket den opp på søndag. Det ble haiketur til Alteidet, og så ”Eva” hjem igjen. ” Eva” var eid av Fritz Fjellstad.

29-42-23 (Small)

Fra tur til Alta hvor Fritz Fjellstad gikk med "Eva":

Bak: Sigrid Fjellbu, Arthur Steinheim, Gunnhild Andreassen, Astrid Steinheim,

John Dahl, Fritz Fjellstad, Magnhild Andreassen (resten er fra Alta).

Foran: Inger Bredahl, Kasper Myrvang, Astrid og Valborg Bredahl.

 

damehball001