Historien

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Elgen har nok vært innom Sandsøya lenge før krigen. Vi kjenner til historier som forteller at hester kom løpende hjem fra marka, trolig skremt av elgen som samtidig var blitt observert på øya. En sommerdag syklet Asbjørn Simonsen fra Slagstad for å besøke søstera på Kolsland. Ett sted krysset telefonlinja veien og her hadde en stor elgokse viklet hornet inn i telefontrådene og elgen låg fast på veien.  Asbjørn hadde kanskje ikke sett en elg før, men han klarte å få elgen løs alene. Asbjørn hadde en talefeil, og var ennå oppskaket av hendelsen da han skulle fortelle hva han hadde opplevd på turen over øya. Det var ikke enkelt å forstå hva han fortalte.....

 

Elgen slo seg fast til på øya etter at ei drektig ku fikk to kalver på øya. Det var kanskje rundt 1990. Sandsøya har en mye frodigere vegetasjon enn naboøyene Grytøya og Bjarkøya. Spesielt området øst for den langsgående fjellryggen har bergarter som gir et rikt mangfold av planter og trær som elgen beiter på, se også kapittelet om Geologi. Den øya som vi mest kan sammenligne Sandsøya med, er Rolla. Rolla er 10 ganger så stor og feller årlig litt under 10 ganger så mye elg som på Sandsøya. Men så er Rolla også norges vannrikeste øy....

 

Noen nøkkeltall for elgen (alces alces).

Elgen kan ha en akselhøyde på 2,2 meter og være 3,2 meter lang. Oksene er størst, veier da gjerne mellom 360 og 600 kg, kuene mellom 270 og 400 kg. Alaska-elgen som ble felt i 1897 hadde en skulderhøyde på 2,34 m og veide brutto 816 kg.

Den største elgen som ble skutt i Norge i 1972 (Kvannli gård, Nordland) hadde en akselhøyde på 2,3 meter og veide 360 kg slaktevekt.

 

Elgkua går drektig i 8 måneder og får 1 - 2 kalver i mai-juni. Kalven er 11 - 16 kg når den er født og legger på seg rundt 1 kg i døgnet når den får die mora. Oksene feller geviret etter brunsten om høsten. Det er ikke bare å løpe fra en voksen elg som klarer å holde opptil 60 km/t.

Elgjakta starter normalt 25. september eller 5. oktober i Norge.

 

Elgjakta på Sandsøya

Vi vet ennå ikke med sikkerhet hvor mange dyr som normalt oppholder seg på øya, 30 - 40 dyr er kanskje det vi kan regne med. Det har vært sett i alle fall 14 dyr samtidig på samme plass, enda flere visstnok på en enkel kjøretur fra Slagstad til Nordsand.  I "Sørmarka" er det tett med stier på kryss og tvers med dype spor etter elg som viser stor trafikk hele året.

 

Elg pa Haugtussa (Medium)

Her er noen ungokser kommet på besøk på Haugtussa med Slettebakken i bakgrunnen. Oppe på "Gongbakken" kan en i kikkerten se i alle fall tre større dyr, ett av disse er en "16-takker" med fjølhorn som en hører "grynter". Ungoksene har nok funnet det best å holde seg unna de store oksene, og kuene som nok ikke er langt unna.

 

Sandsøya har eget jaktlag. Den første elgjakta på Sandsøy var i 2006, og det første dyret som ble felt var ei ku på Myra (31/10) bak skogen til høyre på bildet ovenfor. Bildet av jaktlaget og kua ble også vist i bladet "Villmarksliv":

 

Forste elgen (Small)

Tony Alquist, Ola Gjermund Berg, Kolbjørn Berg og Åge Olsen foran den felte elgkua.

 

 

                                  2006-sept-29 Brunstadmyra (Medium)

Her har jaktlaget felt den siste og 6. elgen i 2006, en okse på Brunstadmyra. Kolbjørn Berg og Ola Gjermund Berg er i gang med "vomminga", til høyre lagets jaktleder Tony Ahlquist.

 

Den første elgfesten, 21.oktober 2006

Sandsøyværingan får ofte høre at de benytter enhver anledning til å ta en fest. Det er vel heller slik at alle tilstelninger, tombolaer etc. er for å få inntekter til innkjøp, drift og vedlikehold av "huset" og andre formål som kommer øyas befolkning og tilreisende til gode.

 

efest 1 (Small)

 

efest 2 (Small)

 

efest 3 (Small)

 

efest 4 (Small)

 

efest 5 (Small)

                   Her blir elgjegerene takket for innsatsen av John-Erik Kristiansen

 

efest 6 (Small)

 

efest 7 (Small)

                  Her blir kokkene takket for innsatsen av John-Erik Kristiansen

 

efest 8 (Small)