Hos Marit og Olger Myrvang

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

 

28-9-37 (Small) 29-32-126 (Small)

               Robin Myrvang                                          Kristina Myrvang

 

28-9-58 (Small)

Olger Myrvang og Arvid Andreassen ombord i "Sandsøyværingen".

 

29-32-128 (Small)

                       Olger Myrvang og Arvid Andreassen

 

29-32-129 (Small) 29-32-130 (Small)

    Robin og Bernhard Myrvang                          Olger Myrvang

 

                                                29-32-123 (Small)

                            Olger og dattera med storlaksen på ca. 25 kg.

 

                                                29-32-121 (Small)

                                            Robin, Kristina og Mari

 

                                              29-32-124 (Small)

                                          Marit og Olger gifter seg

 

29-32-135 (Small)29-32-106 (Small)

              Marit Bredahl                                           Olger Myrvang

 

          29-32-116 (Small)

                                                    Olger har tatt kystskippereksamen

 

29-32-134 (Small)

Walter Bredahl, Marit Myrvang, Kristina, Ingbjørg Bradahl og Olger Myrvang. Konfirmasjon.

 

29-32-132 (Small)

                         Foreldre, prest og konfirmant

 

29-32-133 (Small)

                     Dette var gøy, Robin på traktoren

 

29-21-40 (Small)

                                        Gabriel og Tobias i potetopptakinga

 

29-21-41 (Small) 29-21-46 (Small)

              Robin og Gabriel                                          Mari Jeanette

 

28-23-58 (Small)

  Olger Myrvang ombord i Laksen