HV-øvelser

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

HV- området

Det var ikke alle fra skytterlaget som var med i HV som ble etablert i området i 1947.  En måtte melde sin interesse for å bli med i HV. Områdeskjefen, Magnus Fjeld, holdt til på Bjarkøy. I perioder var trolig også Lorentz Mikalsen områdesjef eller hans stedfortreder. Da Bertrand Hansen kom fra de militære, ble han en tid troppssjef. Samlingen på Sandsøy hadde også to med fra Fenes.

Det var stort sett skyteøvelser HV-laget bedrev tiden med. Ingen teltleir var etablert på Sandsøya. Uniformene var grå, påsatt det norske flagget og soldatene benyttet skyggeluer. Soldatene fikk utlevert ”Krag-Jørgensen” som var i bruk fra 1894 i Norge. Ammunisjon fikk en også utlevert i rikelig mengde.

31-3-33 (Small)

MG-gjengen øver, HV-øvelse på Setermoen i 1981 med HV-soldater fra Harstad og Bjarkøy.