Hva som ble observert av betjeningen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Stasjon 375 var oppsatt med:

 

1.        Vindretningsmåler

2.        Torsjonshygrometer

3.        Termometer (nøyaktighet 0,1 grader C)

4.        Maksimumstermometer

5.        Minimumstermometer

6.        Nedbørsmåler for vann og snø

 

Observasjoner - synopkoden

Observasjonene skulle foregå daglig kl. 01 (her var det kl. 04 på Sandsøy), 07, 13 og 19.

"Mettene" ble ringt inn til Instituttet (Tromsø), eksempel: 07-mett Sandsøy i Senja.

En rekke tallgrupper med 5 siffer i hver gruppe, eller den såkalte synop- koden.

 

Når de metrologiske observasjonene var innført i dagboka, skulle kjenningsbokstavene erstattes av tall etter bestemte regler. Tallgruppene inneholdt værobservasjonene:

 

1.        Sonenummer og stasjonsnummer

2.        Samlet skydekke, vindretning og vindhastighet i knop.

3.        Synsvidde, været ved observasjonstiden og været siden forrige hovedobservasjon.

4.        Lufttrykket redusert til havnivå og lufttemperaturen ved avlesningspunktet (utelatt på Sandsøy).

5.        Mengden av CL/CM-skyer, form til de lave skyene, skyhøyde og form til midlere og høyere skyer.

6.        Duggtemperatur, barogram, karakteristikk og luftens forandring de 3 siste timer.

7.        Nedbør siste halve høgn i mm, nattend laveste temperatur og dagens høyeste temperatur.

8.        Skymengde og skylag C (hovedtype) og høyden av skyene.

9.        Spesielle værfenomener, sjøgangen og størset vindstyrke.