Idrettslaget "Fram"

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

U.L. Vettens idrettslag "Fram"

I 1939 er det konstituerende møte angående idretten på Sandsøy. Møtet holdes på Folkvang. Formålet med møtet var å stifte et lag, ”et idrettslag hvor alle grener av sporten så vidt mulig skulde dyrkes". Dessuten skulde det stå under beskyttelse av U.L. Vetten og fikk derav sitt navn: U.L. Vettens idrettslag Fram. Til formann ble valgt Einar Osen. I styret satt Værner Jørgensen, Olaf Kildal, Peder Andreassen. Kaptein på laget var Harry Pettersen, oppmann Trygve Pettersen og kasserer Odd Pettersen. Idrettslaget som var et særlag av U.L. Vetten forpliktet seg til å gi U.L.Vetten beretning om sitt arbeid og regnskap minst en gang årlig.

                                                                            28-24-17 (WinCE)

                                                                        Einar K. Pettersen (Einar Osen)

På lagets møte 27.11. 40 er det anlegg av langrennsløype som er første sak. Einar Osen blir valgt som løypesjef og det fremgår av referatet at slalomløype og utforløype også ” sorteres inn under løypechefen.” Det velges også en komite som skal se på muligheten for å anlegge hoppbakke. Oskar Benjaminsen, Harry Pettersen, Mikal Kildal og Einar Høve velges i komiteen. I samme møte vedtas det også at en skal søke Sandsøy N.K.S. om anledning til bading etter langrennskonkurransene.

Av årsmøtereferatet  15. des. 1940 framgår at hoppbakken må være klar da Einar Høve blir valgt som overoppsynsmann for den nye hoppbakken. I styremøte 6.februar 1941 blir det vedtatt at hopprenn skal avholdes den 16. februar kl.11. Utforrenn skal avvikles den 23. februar. ” Laget skal også innby deltakere fra distriktet”.  Det skulle være 3 klasser:

1.kl.        18 -40 år

2.kl.        15 -18 år

3.kl.        11 -15 år

”16.februar  blei så åpningsrenn i Frams nye hoppbakke på Slagstadveien innenfor Arne Skarsteins bolig avholdt. Frammøte av publikum var godt: ” I første runde var været bra og mange pene hopp blev levert. Lengden på hoppene var også gjennomgående store, men i annen omgang satte det inn med sønnavind og sne som var til stor hinder for hopperne. Hopplengden ble også gjennomgående kortere. De fall som forekom var ufarlige”.

Premielisten så slik ut:

Kl.1

Einar Høve                                Fram        30m        30m        110,8 poeng

Harry Pettersen                        Fram        31m        27,5m        107,8 poeng

Arvid Jensen (Lundenes)                Frøy        25m        26m        107,00 poeng

Jarle Johansen  (Harstad)                        27m        28m        106,10 poeng

Werner Jørgensen                        Fram        25,5m        26m        104,8 poeng

Mikal Kildal                                Fram        23m        25m        97,20 poeng

De øvrige fra Fram Sandsøy i denne klassen var Fritjof Kristiansen som hoppet 25 og 25, men hadde fall i andre omgang og Jørgen Høve som hoppet 28 og 25, men som falt i første omgang. Høyest poengsum av alle hadde imidlertid Oskar Benjaminsen i klasse 2. Han hoppet 33m i første omgang, dagens lengste. I andre omgang fikk han 26m, samlet poengsum ble 107,90. Johan Kildal hoppet 28m, mens i klasse 3 hoppet Edgar Sneve 22 og 23m, Kjell Repvik 25 og 23 og Bjarne Andreassen 21 og 20 m. Hoppere og løpere fra Fram deltok også på renn utenfor Sandsøy, bl.a. på Lundenes. I et hopprenn på Lundenes 2. mars blei Werner Jørgensen nummer 3, mens Mikal Kildal, Jørgen Høve og Einar Høve ble henholdsvis nummer 4, 6 og 8. I yngre klasser her deltok også Johan Kildal, Edgar Sneve, Kjell Repvik og Sigurd Meløe.