Idrettslaget frem til 1960

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Formann i jubileumsåret var Osvald Hammer.

Siste året som det er naturlig å ta med i denne bolken blir 1960. Fra da av avholdes ikke møter i laget før i 1974. Så går det 5 år til neste møte i 1979. Da går laget igjen inn i en relativt aktiv periode. Den vil vi komme tilbake til i en senere artikkel. I 1960 spilles det 3 fotballkamper. Alle ender med tap. Protokollens oppsummering for dette året er slik: ” Fotballaget hadde dårlig sesong angående kamper. Grunnen har vært at de fleste av de beste spillerne har vært borte og lite kondisjon på spillerne som deltok i kampene. Likeså var den aktive målmannen borte og vi måtte ha målmenn som ikke hadde stått i mål og i en alder opp til 50 år.”

Lagets storhetstid er uten tvil de første 15 årene etter 1945. De tre kretsmesterskapene til håndballaget brakte Sandsøy inn på det lokale idrettskartet. Kampene om Nord-Norgesmesterskapet i 1954 må heller ikke glemmes her. I tillegg hadde øya et fotballag som hevdet seg med glans i de ulike lokale fotballturneringene i området. En viktig oppgave for laget, om enn ikke sportslig, var også å være arrangør for de årlige karneval hver nyttårsaften.

Avslutningsvis i denne omgang tar jeg med i sin helhet Einar Osens innlegg, riktignok til 50-årsjubilet i 1983, men mye av innholdet omhandler det tidsrommet vi her har tatt for oss.