Innsamling av billedmateriale

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Innsamling av billedmateriale

 

Per J. Molin har i mange år samlet inn gamle bilder fra Sandsøy.  Den innsamlingen han startet i 2008, blir mye mer omfattende. Ved besøk på gårdene blir også familiebilder og bilder av enkeltpersoner som har levd på gården avfotografert.  Dessverre er det sparsomt med notater under hvert bilde.  Ved hjelp av gårdshistorien og de eldste sandsøyværingene skal vi kunne klare å finne ut en god del av dette før det er for sent.  Vi vil derfor også arkivere en del bilder av ”ukjente” personer på hvert bruk.  Erfaringen så langt er at det samme bildet kan finnes på andre bruk, her kanskje med et navn.  Vi kjenner allerede igjen personer på flere bilder som vi aldri selv har møtt.  Og så er det ofte slik at bilder av de gamle husene på èn eiendom, finnes i bakgrunnen på bildene tatt på nabo-eiendommen.

 

Til denne innsamlingen trenger vi hjelp fra alle.  Bilder sendt oss i post blir avfotografert og returnert, alternativt kan oppgitte e-mail benyttes. Husk å oppgi mest mulig opplysninger (årstall, personnavn ...). Postadressen vil være noe usikker i 2011 da planen er å flytte til Sandsøya.

 

Har du bilder av ukjente ?

Vi vil være behjelpelig med å finne ut av dette så lenge vi vet hvem bildene har tilhørt. Kanskje

legger vi ut bildet med spørsmål slik at vi får hjelp fra alle nettstedbrukerne....