Jord og husdyrhold

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Stedet har i alle fall hatt bosetning lenge før historisk tid. Før 1850 var alle husene plassert nede ved sjøen. Det finnes derfor ingen bilder eller opptegnelser som viser hvor husene var plassert. Kun et navn er knyttet til stedet, ”Rasmus Jonsa-hågen” som ligger like ovenfor dagens nausttomter. Vi har bilder av to av husene som stod nede ved sjøen og ble flyttet opp da jordeparter ble bygslet eller skjøtet over til brukerne.

 

Berggrunnen på Kolsland består av kalkfjell og leirglimmerskifer (fylitt) som gir et godt jordsmonn som grunnlag for dyrking av grasvekster og åkerbruk. Det var derfor fiskerbønder som hadde sitt opphold nede ved sjøen.

 

Året 1835

Utsæd: Byg 7 tdr., 4 1/4 sækk poteter.

Kreaturholdet 29/11 var: 4 hester, 16 storfe, 46 faar, 18 gjeder, 2 svin.

 

 

Jordbrukstellingen 1945

(se Jordbrukstellingen for hele Sandsøya angående forklaringen på tallmaterialet)

Gr.nr.

Br.nr.

Samlet for gården Kolsland:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

21.7

3.3

0.7

1.1

1.9

5

158

52

 

688

551

536