Jord og husdyrhold

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Altevik3g (Small)

 

Stedet har hatt bosetning lenge før historisk tid.

 

Året 1400

Altevik var prestegård med utsæd 2 ½ tønder korn.

 

Året 1723

Utsæd: Til jorden 5 td. Deraf Saaer 2  ½  td. bygsæd og hviler 2 1/2 td. Afler 7 1/2 td.

Føder:  2 heste, 8 kjør, 6 sauer og 6 geder.

 

Året 1835

Utsæd: Byg 8 1/2 tdr., 4 sækk poteter.

Kreaturholdet 29/11 var: 3 hester, 18 storfe, 47 faar, 16 gjeder, 5 svin.

 

 

Jordbrukstellingen 1945

(se Jordbrukstellingen for hele Sandsøya angående forklaringen på tallmaterialet)

Gr.nr.

Br.nr.

Samlet for gården Altevik:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

50.2

0

0.3

1.7

0.2

2.5

256.5

27

167

1103

884

1002