Jord og husdyrhold

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Stedet har hatt bosetning lenge før historisk tid. Berggrunnen er her på den vestre del av Sandsøya i hovedsaken hard, gneiser og granitter. Sandholdig, dyp jord de fleste steder på jordeiendommene. Jorden ble beskrevet som "frostfri". Det er sikkert tidlig nattefrost om høsten det siktes til.

 

Året 1835

Utsæd: Rug 4 tdr., byg 14 tdr., 12 sækk poteter.

Kreaturholdet 29/11 var: 2 hester, 15 storfe, 18 faar, 8 gjeder, 1 svin.

 

 

Jordbrukstellingen 1945

(se Jordbrukstellingen for hele Sandsøya angående forklaringen på tallmaterialet)

Gr.nr.

Br.nr.

Samlet for gården Nordsand:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

19.4

1.2

0.4

1.1

1.5

8.5

272

20

20

824

665

666