Jord og husdyrhold

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

 

Året 1723

Jorden ligger mod Soelen, er vel dyblent, mens tør, sandig og skrind. Har ingen udslottemark til støtte, og er iche frostfri. Nu bebygd.

 

Kornsæd er til jorden: 6 1/2 td. Saaer 5 td. blandkorn og hviler 1 1/2 td. Afler 15 td.

Føder: 3 heste, 12 kjør, 10 sauer og 9 geder.

 

Året 1835

Utsæd: Byg 6 tdr., 8 sækk poteter.

Kreaturholdet 29/11: 3 hester, 20 storfe, 30 faar, 10 gjeder, 4 svin.

 

Jordbrukstellingen 1945

(se Jordbrukstellingen for hele Sandsøya angående forklaringen på tallmaterialet)

Gr.nr.

Br.nr.

Samlet for gården Sørsand:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

34.3

0.5

0.1

0.1

0.2

5.5

315.5

411.3

8.5

1008.8

836

822