Jord og husdyrhold

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Stedet har hatt bosetning lenge før historisk tid. Berggrunnen på Slagstad består som på Kolsland av kalkfjell og leirglimmerskifer (fylitt) som gir et godt jordsmonn som grunnlag for dyrking av grasvekster og åkerbruk. Store områder har også sand-holdig jord (kalksand), noe grunnlendt jord, men lettdreven og solrik.

Året 1835

Utsæd: Rug 1 tdr., byg 13 tdr., 8 sækk poteter.

Kreaturholdet 29/11 var: 6 hester, 27 storfe, 50 faar, 26 gjeder, 3 svin.

 

Jordbrukstellingen 1945

(se Jordbrukstellingen for hele Sandsøya angående forklaringen på tallmaterialet)

Gr.nr.

Br.nr.

Samlet for gården Slagstad:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

48,2

1.3

0.6

0.5

3.3

16.9

315.8

62.4

25

1269

1014

1199