Jord selges i 1942

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Olaf Nikolai Henriksen, f. 25/9 1886, d. 2/6 1957, fra bruk 4 Høgda på Kolsland kjøpte den resterende jorda på Sørsand i 1942. Han oppførte hus og låve på Blåmannsmyra på Sørsand, bruk 29/1. Selve stedet Sørsand fikk bruksnr. 21 med noen tilhørende parseller nord for det gamle handelsstedet, fortsatt i familien Tollevsens eie.

29-1-24 (Small)

                     Olaf Nikolai Henriksen, se bruk 4 på Kolsland,

                                 f. 25/9 1886, d. 2/6 1957        

 

Olav levde ugift og døde i 1957. Bruket ble testamentert til Halfrid Mikalsen på bruk 3 på Kolsland, datter til broren Nils Henriksen på bruk 4 på Kolsland.  Husene ble revet i 1957 og materialene ble bl.a benyttet til ny fjøs på Kolsland. Eiendommens skogarealer i Hallevika har vært benyttet til hogst av ved av Lorentz Mikalsen.

 

Se også under bruk 17, Fjeldli.

 

 

Gr.nr.29

Br.nr.1

Bruker 1945: Olaf Henriksen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

5,5

0,5

 

25

 

 

104

83

77