Jordbrukslaget 1914 - 1916

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Melkesalg til Harstad

På et møte i skolestuen 1914 fremmer S. Kildal og Jak. Stangnes, Harstad et forslag hvor de ønsker å få i stand et melkesalg i byen hos sistnevnte. Motorbåt i daglig fart fra Kolsland, Altevik og Fenes, betalt med 10 øre pr. liter, i første omgang ved en 3 måneders kontrakt. Igjen er en ikke beslutningsdyktig da for få medlemmer er til stede.

Men den 26/4 1925 kommer saken opp igjen i Jordbruksforeningen. Der velges 5 menn til å ta opp en fortegnelse over de interesserte: Alfred Jørgensen, S. Kildal, P. Hansen, Olai Olaisen, Markus Olsen, Fenes.

 

Jordbrukslaget 1914 - 1916

På årsmøtet 27/12 1914 ble O. B. Tollefsen valg som nytt styremedlem. Problemene i foreningen begynner allerede nå å melde seg. Tre debitorer har en gjeld på kr 86,95 og springværlammet til Anna Augustiniussen førte til en livlig debatt. Fra 1/1 1915 er lagets styre Simon Kildal, Eilert Fenes og D. B. Tollefsen. Styret velger selv formann og på styremøte hos agronom S. Kildal den 16/1 1915 ble Kildal både formann og kasserer. De ble besluttet å søke kommunen om en utvidet garanti, nå for kr 1600,-. Alle er enige om at innkjøpslaget er svært viktig for øya. Samtidig opplyses det at de nå kun har debitorene I. Høve (kr 60) og Hans Fredriksen (kr 15).

På generalmøte 11/4 1915 ble valgt til revisorer Ole Slagstad og Ingvald Høve.  Den 19/12 1915 ble også en ”okseholdsforening” foreslått.

På generalmøtet 24/4 1916 i Altevik skolestue kommer det frem at 14 skyldnere har en gjeld på til sammen kr 687,72 og kassabeholdningen er nå på kr 152,27. Medlemstallet er 39, av disse holder 20 landbruksbladet ”Norden”. Medlemmer kjøper bladet til redusert pris. Bladet var ennå på gårdene rundt 1960. I ett av bladene er et bilde fra gården 31/2 med en kort omtale under tittelen ”Ryddig gårdstun”. På samme møte blir det fremmet forslag om kjøp av ei luftpumpe med slange for anvendelse ved ”kalvefeber”.