Jubileumsgudstjenesten 28/9 2008

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

sd006 (Small)

Prost Ove Kjelling, Andre Myrvang og vikarprest Hanne Kofoed Sørensen i Sandsøy kirke

 

sd007 (Small)

Prost Ove Kjelling preker under festgudstjenesten ved 750-års-jubileet

 

 

sd008 (Small)

Vikarprest Hanne Kofoed Sørensen og prost Ove Kjelling

 

sd009 (Small)

Solist John Erik Kristiansen ved salmen  "Herre Gud ditt dyre navn og ære...".

Vi minnes Olger Myrvang som har gått bort i år. Han var med i Sandsøy sangkor og en

sandsøyværing som vil bli husket lenge.  En sjøens mann, glad i øya og sangkoret.