Jubileumshefte

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

INNLEDNING

 

 

Det er med stolthet og ærbødighet at Sandsøydagene 2008 med dette heftet inviterer deg med på en vandring i nordnorsk, norsk og europeisk historie. Du inviteres med andre ord til en vandring i ditt eget historiske landskap, og dette lille heftet vil derfor, på en måte, være med på å plassere dagen i dag i en historisk sammenheng. Når du nå leser i heftet vil du se at Sandsøy og folket på Sandsøy har vært med i historien og spilt sin rolle i historiens evige drama, av og til som mer passive statister og av og til som aktive aktører, for ikke å si hovedrolleinnehavere.

 

Sandsøydagene er ei brei kulturmønstring som samler mange ulike kulturelle aktiviteter under sitt navn. Ved hvert arrangement har vi hatt lyst til å løfte fram kirkehistorien på Sandsøy, fordi det har visst at den er lang og spesiell. I år har vi endelig funnet den sentrale plass som kirkehistorien på Sandsøy fortjener, og inviterer deg med på ei vandring som garantert strekker seg ihvertfall 750 år tilbake i tiden.

 

Det er Per Molin og Einar Lockert som har jobbet fram den historiske delen av heftet. De har hatt ulike roller i dette arbeidet, hvor nok Molin har vært mest aktiv med «pennen», mens Lockert blant annet har hatt rollen som korrekturleser og faglig konsulent i flere faser i arbeidet. Uten deres innsats ville dette heftet ikke sett dagens lys. En stor og varm takk til dem begge.

 

Kirka har opp gjennom historien spillt en sentral rolle i folks liv, fra fødsel til død, og folket på Sandsøy har hele tiden tatt vare på kirka, både som en kulturinstitusjon og som et Guds hus.

Den lokale kirkehistoria viser oss at folket på Sandsøy ikke bare har vært glade i kirka si og tatt vare på den, Sandsøyfolket bygde sågar si egen kirke da storsamfunnet bestemte at Sandsøy ikke trengte ei kirke. Den kirka som folket på Sandsøy bygde, for egne penger og med egne hender, står her fortsatt,  som et vitne om vanlige folks engasjement, styrke og pågangsmot – for verdier de trodde på og kjempet for.

 

Med dette heftet og markeringa av 750 års-jubileet for Sandsøy som kirkested håper vi å kunne plassere deg og oss i en aktiv rolle i historien, og at folket i nåtiden og framtiden vil ta vare på Sandsøy kirke og de positive verdier den signaliserer.

 

 

 

 

Sandsøy, mai 2008

 

 

 

 

 

  Britt Midtun                        Berny Myrvang                Ingbjørg Bredahl

 

 

 

 

 

Sigmund Jørgensen                         Ottar Grønstrand                John-Erik Kristiansen

 

 

28-18-1 (Small)

                          28-18-2 (Small)

 

 

 

Heftet selges av komitèen for Sandsøydagan 2008 og inntektene går uavkortet

til formål som de støtter.