Kaperfartøyet "Tordenskiold" med mannskap

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Christian Kildal, Sørsand hadde en skonnert, ”Tordenskiold”, på 3 comm. læster drektighet. Dette fartøyet ble klargjort som kaperfartøy med 2 stk. 3- toms kanoner og et mannskap totalt på 6 personer med våpen. Det var med andre ord ikke plass til 10 personer som oppgitt i søknaden.

Han gikk i kompaniskap med handelsmannen på Sandtorgholmen, tidligere skipper Rasmus Christensen som hadde seilt på Archangel, som fikk i oppdrag å kapre skuta. Chr. Kildal selv var på dette tidspunktet 66 år. Planleggingen foregikk vinteren 1810/11.

Mannskap om bord i ”Tordenskiold”:

Hans Danielsen, Sandtorg,

Christian Svendsen, Rinø i Lødingen, til Ytterstad, gårdbruker, ugift, d. i 1824,

Ole Hansen, Sand i Tjeldsund,

Johannes Pedersen, Sand i Tjeldsund, varamann i Lødingen kommune for Lorentz Buchard

Anders Henriksen, Årbogen,

Lorentz Buchard, Melsbø i Tjeldsund, f.1789 på Rambø, medlem av komm.styret i Ho.l. i 1829 fikk han skjøte på Melsbø, d. 1865. Varaordfører i Lødingen kommune 1844-1846.