Kapringen av "Patriot" i 1811

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Dette kapittel er nå utvidet og helt nytt etter at 200-års-markeringen for kapringen er avholdt på Sandtorgholmen torsdag 26. mai 2011, kl. 19.00.

Tjeldsund lokalhistorielag stod for arrangementet. Fra Sandsøy deltok Thor Evensen og Per J. Molin som foredragsholdere.

 

sandt-0 (Medium)

                                                         Fra markeringen torsdag 26. mai 2011

 

sandt-1 (Medium)

Arrangementet var ved Tjeldsund lokalhistorielag, foran Per-Harald Jensen som orienterte om virksomheten på

Sandtorgholmen gjennom tidene.

 

sandt3-2 (Medium)

                                                  Thor Evensen orienterer om gjenstandene fra skipet.

 

sandt-3 (Medium)

                         Ca. 80 stk hadde funnet veien til Sandtorgholmen ved denne markeringen.