Karbonater

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Geo-021 (Small)

Hovedbestanddeler i kalkbergartene på Sandsøya.