Karstein Slagstad forteller

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

28-1-71pass   KarsteinForteller

 

Da jeg besøkte Karstein om kvelden den 20/1 2010 satt han opplagt på rommet sitt og ventet på meg. Lite visste jeg om at han hadde en CD klar til oss med egne dikt som vi kunne få benytte. Her er dikt til personer i familien, fra revyer på Sandsøya, fra "avisen" til rederiet Leif Høeg og erfaringer han har fra et langt liv som også viser hans livssyn og allsidige interesse.

 

For de som er lokalkjent på Sandsøya og kanskje kjenner Karstein, vil det være mulig å kjenne igjen forhold fra diktene. Men også for andre vil det være vel verd å høre han lese sine dikt som viser en person med store kunnskaper og dype tanker. Bortsett fra ett dikt som dattera Kirsten leser, er det han selv som leser i høy alder og med dårlig syn. På CD-en er det 27 dikt som vi har prøvd å presentere på vår måte. Nedenfor vil du finne en oversikt over diktsamlingen med noen kommentarer fra oss. Vi håper at vårt bidrag ikke forringer innholdet i diktene...

 

Diktsamlingen

 

Del 1:

1. Karsteins bedrøvelige livsverk, "Min pegasus".

2. Introduksjon.

3. Du må ikke spørre.

4. Det første bud.

5. Kosmos.

6. Biologi.

 

Del 2:

7. Om skjønnhet.

8. Abortus provocatus.

9. Brev til Johannes Dahlberg.

10. Ekteparet Jensen.

11. Lovise.

12. Spissfindighet.

13. Da Odd Paulsen giftet seg. Odd var svigerbror til Karstein.

 

Del 3:

14. En festlig fiasko. Dansefest på påskeaften ble ikke tillatt av moralens vokter (Meløe). Dette var godt revystoff.

15. Grevinnen. Leses av dattera Kirsten Slagstad.

 

Del 4:

16. Kommunesangen. Fra revy på ungdomshuset. Omhandler forhold i kommunen.

 

Del 5:

17. Origo

18. Ego.

19. Såpeboble.

20. Morsdag og farsdag.

21. En sørgelig sang. Fra hjemmebrenningens historie på Sandsøy. Da "produktet" ble forvekslet med "kjølevatnet" og slått ut etter mange timers arbeid. Det fortaltes at vedkommende som tok feil ble spontant "grønn i ansiktet".

 

       31-2-82 (Small)

       Fra "nyttårsfesten" på Gjerde i "gamle dager" (1958), fra venstre:

       Bjørg Slagstad, Helma Molin, Odd Slagstad, Bergljot Slagstad, Lars Slagstad,

       lærer Jakobsen (Pers lærer på framhaldsskolen), Johan Molin, Karstein Slagstad

       og Jorun Molin (foto PJM).

 

22. Husfar.

23. Høegh Rainbow-sangen. Bidrag til Høegh Rainbow-avisen ombord i båten med samme navn. Karstein var        påmønstret som skipselektriker. Da han hadde vært ombord i Høegh Multina og kom hjem en tur, kunne han fortelle Per at han hadde benyttet elektronikktegninger undertegnet Per Johan Molin (jeg var ansatt på elektronikkavdelingen til NEBB fra 1970-74, dette var konstruksjoner fra høsten 1970, min første yrkesaktive oppgave).

24. Julegavedikt.

25. Levina.

 

Del 6:

26. Høst. Tilegnet dattera Kirsten og hennes mann Tony Ahlquist.

27. Avslutning med et kjent sitat fra "Håvamål".