Kartbladene A1- F4

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Oppdeling av kartet over Sandsøya er valgt etter flere forsøk for å få minst mulig ”uheldige” delinger av eiendommene.  Til sist valgte en å dele øya i seks ”loddrette kartstriper”, A – F og hver stripe i et nødvendig antall deler for å få med hele øya. Hver del har et like stort areal slik at en kan sette disse sammen også ”vannrett” om ønskelig.

A1 - A3        Nordsand, Sørsand og del av Altevik

B1 – B8        Kråkenesset, Sandsmyran, del av Altevik, deler av Kollsland

C1 – C7        Hallevika, fjellet med Vetten, deler av Slagstad og Kollsland

D1 – D6        Hallevika, Slagstadfjellet, deler av Slagstad og Kollsland

E1 – E5        Kjiholmen, del av Slagstad

F1 – F4        Storskjerret og Slagstadnesset

 

A1k A2k

A1 og A2

A3k

A3

 

B1kB2k

B1 og B2

B3kB4k

B3 og B4

B5kB6k

B5 og B6

B7kB8k

B7 og B8

C1kC2k

C1 og C2

C3kC4k

C3 og C4

C5kC6k

C5 og C6

C7k

C7

D1kD2k

D1 og D2

D4kD5k

D3 og D4

D5kD6k

D5 og D6

E1kE2k

E1 og E2

E3kE4k

E3 og E4

E5k

E5

F1kF2k

F1 og F2

F3kF4k

F3 og F4