Kirka på Sand

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Året 1258

 

Rundt 1250 lot kong Håkon Håkonsson bygge den første kirken på Tromsøya. På denne tiden er det at den 1. kirken på Sand (”Sandz kirkiu”) må ha vært oppført.

I året 1258 oppgis 12 gårder eller gårdeparter som kirka her skulle ha inntekter av, oppgitt i daværende verdimål som var ”spann smør”. Dette er gårdeparter fra Kvæfjord i sør til Gibostad i nord, til sammen 30,5 spann smør eller ca. 770 kg:

 

                         Alpaviik (Altevik, Sandsøy),

                         Rærnuskerium (Tennskjær i Lenvik),

                         Gøishubolstadum (Gibostad, Lenvik),

                         Straumum (Straumen, Kvæfjord),

                         Stangarnese (Stangnes på Senja),

                         Dyrastadum (Dyrstad i Ibestad),

                         Raaldarnes (Roldnes i Ibestad),

                         Hwsabø (Husby i Kvæfjord),

                         Øyanese (Øynes i Kvæfjord),

Skildreswiik (Skjellesvik, Grytøy),

Fenesvaagholm (Fenes, Grytøy),

Læiruvaaghar (Leirvåg, Bjarkøy).

 

Den 1. kirken på Sand var nok en stavkirke, nokså lik denne (Urnes kirke, oppusset i 1907 av arkitekt H. M. Schirmer, se ”Norske kirker i middelalderen” av Harry Fett). En vet med sikkerhet hvordan byggeskikken var på denne tiden for kirker av denne størrelse.  Om kirkene på Sand kan en finne flere opplysninger fra "Kirkestedet Sand gjennom 750 år (1258-2008)", se  Sandsøydagan 2008 og "Tema".

 

Urnes kirke (Small)