Kirkekaffen 28/9 2008

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

sd010 (Small)

Leder for Sandsøydagan, John Erik Kristiansen, overrekker tre bilder av gjenstander

fra gammelkirka på Sand som er bevart på Tromsø Museum (se Fra åpningen)

til leder av Bjarkøy og Sandsøy menighetsråd, Svein Midtun.

 

sd011 (Small)

"Årets Sandsøyværing" ble Birger Henriksen, Kolsland. Han har i mange år betjent

drosje, buss og ambulanse på øya, tilgjengelig 24 timer i døgnet.

 

sd012 (Small)

Kantor Bruno Hageman fikk overrakt "skinn av villsau på Åkerøya" av leder for

Sandsøy sangkor, Sylvi Midtun. Bruno er dirigent for Sandsøy Sangkor.