"Kirkestedet Sand 750 år" utgitt til Sandsøydagan 2008

Opp ett nivå  Tilbake  Neste