Kolsland

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Stedsnavn  KOLSLAND

G.nr

B.nr

Anmerkning til navnet

Andåkeren

31

1

 

Breiåkeren

31

4

 

Bakkely

31

24

Tomteeiendom

Bakkero

31

12

Hytteeiendom

Bonthågen

31

4

Usikker betydning, neppe Benthågen

Bjørndalen

31

4

Her finnes et ”bjørnehi”

Brattlian

31

4

Oppdyrket av Nils Henriksen

Djupedalen

31

1

Fordypning ned til Store Moldvik, se C6

Durmålshågen

31

18

Solas plassering ved ”durmål”, hytteeiendom

Elvebakken

31

3

Gårdsnavn (kaltes fra først av Thehågen)

Fagertun

31

7/9

Gårdsnavn

Falketua

31

6

 

Flaten

31

2/4/7

 

Gaphågen

31

4

67,1 moh, utkikkspunkt sørover

Gjerde

31

2/10

Gårdsnavn, egentlig ”kalvegjerde”

Gjertua

31

2

73 moh

Glugge

31

1

Åpning mellom to høyder

Gongen

31

6

”Gangvei” mellom øvre Kolsland og

nedre Kolsland gjennom skogen

Grindhågen

31

6

Innhengning for ungdyr

Gudbrandsvarden

31

6

Oppkalt etter Guldbrand Ediassen, d. 1805

Haugan (Nyheim)

31

21

Tomteeiendom

Haugtussa

31

26

Br.23 med tilleggsjord ble til 26, hytteeiendom

Heia

31

1

 

Heimly

31

22

Tomteeiendom

Hestmyrhågen

31

1

Hamnegang for hesten

Hesjebakken

31

6

 

Høgda

31

4

Gårdsnavn

Høgda

31

4

60,2 moh

Høyhalsen

31

1

Smal ”hals” frem til Heia

Hågen

31

20

Tomteeiendom

Jensskjøte

31

4

 

Karisjåen

31

1

Neppe etter et kvinnenavn

Kalvegjerdhågen

31

4

Kalveinnhengning i gamle dager, 34 moh

Kolsland

31

1

Gårdsnavn

Kolslandsholmen

31

4/5

 

Kolslandsbakken

31

2

Oftes kalt Gongbakken

Kolslandshaug

31

6

Gårdsnavn

Kleivan

31

11

Tomteeiendom

Kleivanskogen

31

1

 

Korea

31

2

Nydyrkning under ”Koreakrigen”. Store bjørketre ble veltet med stubbebryter, navnet

foreslått av  Berner, gift med Solrunn, se C6.

Langerønna

31

2

 

Lauvslettfjæra

31

4

 

Lille Moldvik

31

1

C7

Lågåsen

31

1

B7

Mantåkeren

31

6

Ukjent opprinnelse

Murvika

31

4

Ukjent opprinnelse

Murvikskjerret

31

4

 

Myrlund

31

8

Gårdsnavn

Myra

31

10

Tilleggsjord (fra bruk 8)

Mølnevollen

31

4

Det har vært to mølnebruk på Kollsland, se

under eiere og brukere før 1850

Målvikåsmyra

31

5

Navn etter Store Moldvik

Nilsholla

31

4

 

Nordklubben

31

4

 

Oterneset

31

4

 

Oternestjønna

31

4

 

Oternesvika

31

4

 

Rasmus Jonsa-hågen

31

1

Kanskje en sønn av Johan Petter Rasmussen som tjente på Nordsand 1801

Reverompa

31

4

En spesiell plante vokste her, se B7.

Rishågen

31

2

 

Rækvedfjæra

31

3

C7

Skaug

31

13

Tomteeiendom

Skurholla

31

4

 

Småbergan

31

6

 

Støa

31

16

Tomteeiendom

Storåsen

31

4

76 moh

Sørklubben

31

4

 

Storhågen

31

6

 

Stråmyra

31

2

Spesiell grasvekst før nydyrkningen

Steinkleivan

31

1

Mellom Kollslandssjøen og Støa

Svinhågen

31

1

Hamnegang for svin

Tangen

31

17

Tidl. kaianlegget til Støa.

Tauskjerringveien

31

4

Her gikk de som ikke blei gårdkjerring, altså tausa. Kanskje for å se etter kalvene i innhengningen ved Kalvegjerdhågen

Thehågen

31

3

Gammelt navn på Elvebakken

Thehågmyra

31

3

Søndre del av Åsemyra

Va

31

4

Her vadde en over Sørhøgdeelva

Vedhøggan

31

5

Snauhogd felt

Vinbæråsen

31

3

78 moh, høyest på Kollsland

Vinbærlegda

31

3

Vill rips og bringebær under hvitt berg

Vårtun

31

14

Tomteeiendom

Østgård

31

5

Gårdsnavn. Etter  utskiftningen måtte brukeren flytte fra Haugan og østover

Åsemyra

31

3

Jordteig, tidl. tilhørte teigen bruk 4