Kostnadsoverslag 2011

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Tunnel + tunnel = 740 mill kr

 

Tunnel + bru nord = 640 mill kr

 

Tunnel + bru sør = 705 mill kr

 

KOSTNADSRAMMEN I 2010 VAR PÅ 710 MILL KR

 

 

Konklusjon:

 

Statens vegvesen anbefaler bru i nordre trasè den 4. oktober 2011, betydelig kostnadsdifferanse til øvrige alternativer.

 

Fylkesmannens miljøavdeling og landbruksavdeling, samt kulturetaten i Troms fylkeskommune har varslet at de ikke vil fremme innsigelse til brualternativene.