Krag-Jørgensen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

 

Krag (Small)

 

”Krag-Jørgensen” var etter hvert blitt et brukbart våpen, ammunisjonen var 6,5 mm.  og ildkraften var tilstrekkelig. Krag-Jørgensens gevær var i sin tid et topp moderne og meget vel ansett armégevær. Vekten uten bajonett er 4,0 kg, og patronene veier 23,45 g. Våpenet har fem patroner i magasinet og ett i kammeret, og sikteinndeling inntil 2200 meter. Løpslengden er 520 mm til 832 mm.

Magasinet er internt og ligger under kammeret og kan fylles på fra siden. En fordel ved magasinløsningen er at man kan fylle på ammunisjon uten å åpne sluttstykket. Ladingen av magasinet er hurtig og enkelt, noe som blant annet førte til at Krag-Jørgensen geværet utmerket seg i hurtigskytingskonkurranser.

29-1-15-8 (Small)

29-1-15-9 (Small)

29-1-15-10 (Small)