Kunstkafeen 05/07

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Avslutning quiz-en på kunstkafeen: av 20 spørsmål var 15 beste resultat, ved Turid Ulverud.

Rebusløpet hadde flere med riktig løsning. Etter loddtrekning vant Markus Kildal rebusløpet.

 

På denne kafeen overrakte også Sylvi Midtun fra Sandsøy Vel et fint bilde tatt av Rune Selnes

til Per Molin for hans gave til øya, Gårds- og slektshistorie for Sandsøy. De har nå solgt 150 bøker

og hatt netto inntekt til Sandsøy Vel på ca. kr 30.000,-. Rune ga også bildet til Sandsøy Vel da han

hørte hva de skulle bruke dette til.

 

Bilder fra Quiz-en tatt av Per Molin: Vinneren, Turid som kommer fra Sandsøy, sitter som første person

ved bordet (fra venstre).

2014-sd-per-61

 

2014-sd-per-62