Kvarts

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Geo-007 (Small)Geo-023 (Small)

Kvarts er et viktig mineral i naturen. Den vanligste kvartsen er hvit, den finnes rundt om på Sandsøya,

kalles "melkekvarts", minner om "tørrparafin".  Men ikke langt unna (i Troms) kan bergkrystaller av viste

størrelse finnes, heksagonale krystaller, glassklare. To av mineralene til venstre er fra Sandsøya.