Sportsklubben "Fram"

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Stiftelsen og vedtektene

Fredag 14.april 1933 ble sportsklubben Fram stiftet. Antall medlemmer var 14. Til formann ble valgt Wilmar Jørgensen. Medlemmer av styret var Petter Pettersen (kasserer), Trygve Pettersen, Nils Pettersen og Jørgen Høve. Georg Kristoffersen og Vidar Ingebrigtsen var suppleanter. Av en medlemsliste som sannsynligvis daterer seg til 1933 framgår at laget hadde disse medlemmene: Petter Pettersen, Wilmar Jørgensen, Nils Pettersen, Trygve Pettersen, Jørgen Høve, Vidar Ingebrigtsen, Georg Kristoffersen, Reidar Hoel, Olav Simonsen, Ragnhild Simonsen, Lerke Brattberg, Paul Pettersen, og Berg Nordheim. I 1935 ble Henry Jørgensen, Mikal Kildal og Oddmund Olsen medlemmer, mens Ole Jørgensen kom til i 1936.

Av § 1 framgår at sportsklubben Frams formål er å arbeide for fridrettens og fotballsportens fremme. Tirsdag, torsdag og lørdag kl. 20.30 ble fastsatt som treningstider. Treningstid for friidretten fastsatt til onsdag. Anskaffelse av hoppstativ var for øvrig ett av de første tiltakene. På neste møte kom enstemmig vedtak om kjøp av ball og i tillegg hansker og knebeskyttere. Hva drakter angår, ble det på et av de første møtene vedtatt at buksen skulle være sort med en hvit stripe ca en tomme bred. Valg av trøye ble utsatt til senere. Først på møtet 18.05.1935 ble det vedtatt at trøyene skulle være sort med hvite striper på tvers.

Det framgår ikke av protokollene om det innledningsvis var noen diskusjon om navnet på klubben, men på møtet  25.05.1934 har det vært fremmet forslag om endring av navn, men det ” blev helt forkastet”.

Den 16.07.1933 er første fotballkamp protokollført. Det var mot sportsklubben Strong fra Harstad. Resultatet ble 6-1 til Fram. Interessant å merke seg er et vedtak fra 16.05.1936 der det framgår at sportsklubben skal yte bidrag til skokjøp. ” Det ydes et bidrag stort kr.8.- pr.sko. Henry Jørgensen får i oppdrag å ordne med skokjøpet. Betingelsene er at vedk. skal låne bort sine sko til andre, dersom han ikke selv kommer med på laget.” Et godt eksempel på at tidene har endret seg siden da.

Sommeren 1940 ble det spilt flere kamper. En på Einaråsen 28. juli mot Vidkun der resultatet ble 3-0 til Vidkun. Helgen etter var det returoppgjør på Bjarkøy. Denne gangen ble resultatet 3 - 2 til Vidkun. Litt senere var det turnering der lagene Vidkun, Fram , Andenes og Bleik deltok. Denne turneringen gikk faktisk over tre helger. Innledende kamper ble spilt 11.august på Bleik. Her vant Andenes 4-2 over Vidkun. Fram slo Høken(Bleik) med 3-2.  Andre runde gikk 18.august på Bleik og Bjarkøy. På Bjarkøy ble resultatet mellom Fram og Vidkun uavgjort, mens Andenes vant over Bleik  på Bleik. Finalen ble avviklet på Bjarkøy 25. august. Her tapte Fram 1-5 for Andenes, mens Vidkun slo Høken 4-0. At været ikke var like godt da heller går fram av referatet der det fremheves at ” Kampene spiltes under særlig dårlig værforhold. I det en sterk sydvestlig vind blåste under begge kampene.”

Det er litt morsomt å ta med Frams lagoppstilling i finalekampen. Regnet fra mål: Oskar Benjaminsen, Wilmar Jørgensen, Mikal Kildal, Petter Pettersen, Andor Andreassen, Persvald Andreassen, Einar Høve, Harry Pettersen, L. Brattberg og Ole Jørgensen.

29-28-11 (Small)

Her er ei lagoppstilling med flere av spillerne ovenfor, til høyre dommer Henry Fjellbu

På møtet 20.april 1942 vedtas ”anskaffelse av materiell så som spyd, diskos, høidestativ, knebeskyttere og lov for fotballspil.”  På samme møte er det også sak om utbygging av banen så den blir lengre og bredere. Dette møtet er for øvrig siste offisielle møte før freden i 1945.

 

Tiden etter 1945.

Søndag 17. juni 1945 er det på nytt møte i Fram. Formann Einar Osen ønsker velkommen tilbake til arbeid. Første sak er innmelding til kretsen, et forslag som blir enstemmig vedtatt. Werner Jørgensen, Harry Slettli, Andreas Midtun, Johannes Eilertsen og Odd Slettli utgjør styret.

Fotballkampene kommer i gang allerede sommeren 1945. Fram spiller mot Vidkun (1-0), Rolo(Fenes) (4-0), Skarp (Fiskenes)(3-0). I 1946 spiller også laget mot Ibestad. Interessant å merke seg er at Fram også stilte med juniorlag.

fotballoldboys