Lødingen 9/6 1811, oppankring av ”Patriot” i Lødingen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Her ble skipet liggende inntil det ble ført til Trondheim av lensmann Ursin.