Mål, vekt, fartøyets størrelse

Opp ett nivå  Tilbake 

MÅL OG VEKT

 

Mynt

Før 1813         : 1 Rdl (riksdaler) = 6 mark eller 4 ort = 96 skilling= 3,20 kroner

1816-1876        : 1 Spd (spesidaler) = 5 ort        = 120 skilling = 4,00 kroner

 

Vekt

1 våg= 3 pund= 18 kilo

1 pund        = 24 mark=   6 kilo

1 spann= 3 øre= 72 merker        = 3 skylddaler (når det gjelder jordverdi)

(egentlig avgift som utgjør verdien av et spann smør)

1 spann= ½ våg= 36 merker= 9 kg (når det gjelder vekt av korn !)

1 spann smør        = ca. 25 kilo

 

Mål

1 tønne= 8 skjepper

1 skjeppe= 17,3717 liter

 

JEKTEBRUKETS STØRRELSE

 

For å få til lønnsom drift,  var størrelsen til jekta av stor betydning.  Men jo større jekta var, desto mer fjernet man seg fra ”bondebruk”. Vanligst var jektene på 30-40 fot, mens jekter på 50-60 fot var nokså vanlige i den nordligste landsdelen.

 

Drektigheten ble målt i kommerslest (smal lest),

 

1 kommerslest = 12 tønner (for å si det enkelt) = 1668 liter.

 

Ved overgangen til nyere tonnasjeenheter,

 

1 kommerslest = 2,1 netto registertonn.