Restaureringen av stasjonen på Sandsøy

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Kontaktpersoner under restaureringen av stasjonen har vært Svein Sørensen ved Det Meteorologiske

Institutt i Tromsø og Margareth Moe ved Stasjonsnettavdelingen i Oslo.  Hun har i mange år hatt tilsynet 

med de mange manuelle stasjonene rundt omkring i Norge. Dessverre har det ikke vært slik at nedlagte

stasjoner rundt omkring i landet har blitt tatt hånd om av instituttet.

Vi fikk derfor overta stasjonen og gjøre hva vi ville med den.  

 

          M institutt (Small)

Utenfor Det meteorologiske Institutt på Blindern i Oslo er oppsatt en moderne, automatisk stasjon og

den gamle manuelle, stasjonen som ennå er i bruk noen steder i Norge.

 

          P5310015 (Small)

Bildet viser en manuell stasjon i Rudsdalen, Bærum som ennå er i bruk. Bildene er tatt i 2008 av Per J. Molin.

Her er instrumenthuset av en annen type enn på Sandsøy (åpne paneler).

 

DSCN1496 (Small) DSCN1497 (Small)

              Bilder av den restaurerte stasjonen som nå står på bruk 26 på Kolsland, foto i 2006.

 

        Vindretningspila (Small)

         Selve stasjonen er satt opp 45 meter over havet (som Sandsøy III), her vises vindretningspila.

 

        Restaurert (Small)

Den 24. juli 2006 var stasjonen igjen intakt. Fungerende ordfører i Harstad,

Einar Lockert, var til stede ved denne anledningen.

 

        DSCN1495 (Small)

      Anlegget klart for omvisning, "Noss" fungerer som observatør og omviser når hun er på øya.

 

    31-26-15(Small)

     Når "Noss" er i Harstad, har en elgokse oppsyn med stasjonen og foretar målingene (2008).