Manntall og matrikler

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Fra eldre skattemanntall, manntall og matrikler kan vi finne:

 

1610 Skattemanntall for Kollensland.        

       Schipper Lambert Jørgensen (2dlr.)

       Schipper Lauritz Poelsen (3 ortzdlr.)

       Drenge Mickel N. (1 ½  ortzdlr.)

       Drenge Gregers Johannesen (1 ½  ortzdlr.)

 

1664-66 Mantall. Collisland, skylder til kongen 1 ½ vog, leding ½ vog.

       Oppsidder(1): Peder Gjertsøn 54 aar. Jorddyrkelse, fischerij.

       Drenge: Michel Knudsøn 39 aar. Villum Ollsøn 16 aar.

       Drenge: Johan Gjertsøn 16 aar.

       Husmand: Michel Reerøn 47 aar.

 

1701 Manntal. Kollisland. Postbønder som nærer sig nogenlunde,ndog ei det beste, 2 oppsiddere.

       Povel Michelsen 33 aar. Fostebarn Jan Nielsen 9 aar og dreng Thosten Olsen 19 aar.

       Erich Michelsen 50 aar. Sønner: Michel Erichsen 10 aar og

       Hans Erichsen 1 aar, samt fostegut Ole Hansen 7 aar og dreng Hans Olsen 14 aar.        

 

1723 Kollis Land. Kongen eier og bøxler, 2 oppsiddere. Ingen husmend.

       Fornøden brendeved, mens holdes ingen Sæter boelig. Qvern er der

       iche ved jorden, ej heller fiskerie. Jorden ligger i Sollie, er temmelig god.

       Har ingen udslottemark, men er letvunden, frostjord og er bebygd.

       Der er sædeland til 6 td., hvoraf saaes 4 td. Og hviler 2 td. Sæden

       Bestaar udi blandkorn. Afler td. Føder 2 heste, 8 kjør, 13 sauer og 10 geder.

 

1767 Mantall.  Kongen eier. To familier. Til sammen 15 personer.

       Jens Olsen og kone Ester Jansdatter: barn Ole, Dorthea og Brynille.

       Disse hadde opphold her: Ole Nilsen, Maren Olsdatter, Peder Olsen.

       Rasmus Jonsen og kone Larsdatter: barn Lars Jonsen og tjenestefolkene

       Andreas Olsen, Lauritza Nilsdatter og Karen Clemetsdatter.

       Hos disse folkene var det til sammen 4 som var fattige.

 

1798 På ting på Sand 10/7 dette året ble gårdene på Kolsland og Slagstad

       pålagt plikten å losjere reisende mot betaling, men fritas samtidig for        

       ”Kongens skyld”  etter omgang.

               

1801 Denne folketellingen er ganske omfattende og viser til 3 familier med

       fiskerbønder og 1 jordløs husmand som er fisker, samt en glassmester

       som er selveier og fisker. Til sammen 29 på Kolsland.

 

1835 Tællingsliste for Sand sogn og Trondenes Præstegjæld optaget ved

        Forsanger og Skolelærer Kristian Olsen.

       Husstander: 4

       Folketal: 25

       Selveier: 2

       Leilendinger:1

       Daglønnere, husm. 1

       Tjenestefolk: 3