Manntall og matrikler

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Fra eldre skattemanntall, manntall og matrikler kan vi finne:

 

1610

Skattemanntall for Nordsand oppgis ikke, er slått sammen med Sørsand.        

               

1664-66

Mantall. Yttersand.  Skylder til kongen 2 vog 1 pund.

 

Oppsidder(1):Stephen Matssøn 36 aar. Jorddyrkelse, fiskerij,

                      handel i Bergen 150 W fisch. Postbonde.

Drenge:         Tosten Ollsøn 28 aar.  Albert Evensøn 26 aar.

Husmand:      Hans Hansen Klocher, 41 aar.

 

 

1701 Manntal. Nordsand.

Fattige postbønder.

Enken Karen Edisdatter med sønnene Matz Stefensen 32 aar,

Joen Stefensen 15 aar og Rasmus Stephensen 7 aar.

Ingebret Hansen 30 aar, sønnen Hans Ingebretsen 2 aar.                

 

1723 Matrikkel. Nordsand

Kongen eier og bygsler. Der er fornøden ved, ikke sæter, kvern,

ei heller fiskeri. Solvendt jord, dyp, sandjord. Ingen utmarksslåtter,

letvunden og frostfri, bebygd.

 

1767 Mantall. Nordsand. Kongens.

Familier:

Johannes Andfindsen og Lea Arntsdatter Røllik.

Anders Ingebrigtsen og Anna Olsdatter.

Barn og tjenestefolk:

Anna Malena og Bergitha Kristina,  Jan Olsen, Karen og Mette Larsd.

 

Husmenn og inderster:

Sigvard Mathisen (Johansen) og Engel Larsen.

Fattige og gamle og syke: Ingen.

 

1801

Denne folketellingen er ganske omfattende og viser til 4 husstander hvorav 3

er gårdbrukere og fiskere og en lensmann. En husmann og fisker,

til sammen på Nordsand 32 personer.

 

1835

Tællingslist for Sand sogn og Trondenes Præstegjæld optaget ved Forsanger og

Skolelærer Kristian Olsen. En fattig hadde opphold her.

Husstander: 2

Folketal:19

Selveiere: 2

Daglønnere, husmenn: 1

Tjenestefolk:7