Manntall og matrikler

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Fra eldre skattemanntall, manntall og matrikler kan vi finne:

 

1610 Skattemanntall for Sanndt.

       

Michell Nielsenn.  Aff sitt Jordegoeds Sanndt, Lundenes och Kijdøenn skylder Aarligen tilhobe 4 woger 2 pd, beløber saa fierde parttenn deraff wdj schatt 1 dlr.

 

Schipper Pouell Frijs: 2 dlr., leier hos Michell Nielsenn, drenge:

Mickell Oelsenn 3 ortzdlr.

Christoffer Oelsenn 3 ortzdlr.

Johannis N. 3 ortzdlr.

Niels Chrestoffersen        3 ortzdlr.

Olle Anndersen 3 ortzdlr.

Joenn Jnngbrigtsen 3 ortzdlr.

Lauritz Erichsenn 3 ortzdlr.

Olle Ediesenn 1 ½  do.

 

 

 

1701. Manntal. Sørsand, 3 oppsiddere.

Niels Laursen 34 aar og Beholden, fostergut Niels Hansen fra Trondhjem 10 aar.

Niels Edisen 45 aar, ringere Vilkor, med sønnene Edis Nielsen 5 aar og Elias Nielsen 1 aar.

Jørgen Hansen 44 aar og Beholden, sønnene Michel Jørgensen 8 aar, Hans Jørgensen 6 aar og Olle Jørgensen 3 aar.

 

 

1723. Matrikkel. Søer Sand. Ingen husmend, 3 oppsiddere.

Paaboende: Iver Olsen som eier 1 vog og Ole Olsen ½ vog.

Presten Johan  Juul i Torsken 1 vog og Peder Monsen ½ vog.

Fornøden brendeved er ved jorden. Holdes iche Sæterboelig. Qvern er der iche, iche heller beleiligt til fiskerie.

 

 

1767. Mantall.  Sørsand.  Odelsjord.  2 familier, til sammen 13 personer.

Familier:

Lars Kofoed og Clara Magdalene Bing

Christian Kildal og Elisabet Ursin

Tjenestefolk: Anna Chathrine Pedersdatter

Fattige og gamle og syke:

Jakob Olsen, Rebekka Jansdatter, Anders Olsen, Gunille Jansdatter, Dorthea Olsdetter, Ellen Olsdatter, Lars Ellingsen og Berethe Olsdatter.

 

1801. Denne folketellingen er ganske omfattende.

Her oppgis en familie på Mellemsand og en på Sørsand.

       

Mellemsand:

Guldbrand Michelsen og kone Anna Marie Jakobsdatter. Kona hadde også barn fra  tidligere ekteskap, tilsammen 9 på Mellomsand.

       

Sørsand:

Christian Kildal, gift 2. gang med Johanna Bernhoft, tilsammen  19.

 

1835. Tællingslist for Sand sogn og Trondenes Præstegjæld.

Optaget ved Forsanger og Skolelærer Kristian Olsen.

En fattig hadde opphold her.

 

Husstander:1

Folketal: 10

Selveier:1

Pensjonister:1

Handelsmænd:1

Tjenestefolk: 7

 

       

1838

1 oppsidder.