Mausera

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

 

Mauser (Small)

 

Et betydelig mer robust og kraftigere våpen var ”Mausera”.  Den ble benyttet av HV lenge etter krigen da store partier av dette våpnet var tatt fra tyskerne i 1945 (K98-k).

Store mengder av riflen ble liggende igjen etter den andre verdenskrig og riflen ble tatt i utstrakt bruk i lang tid av det norske forsvar, og i Heimevernet. De fleste riflene, unntatt enkelte som gikk til Marinen, ble bygget om til kaliber 7,62 x 63 mm. Marinen beholdt riflene i originalkaliberet 7,92 x 57 mm Mauser. De Mausere som ble ombygd til 7,62 x 63 mm blir gjerne kalt HV-Mauser eller Heimeverns-Mauser. Disse kjennes på at de er stemplet med kaliber 7,62 og enten HÆR, FLY eller K. ART fulgt av ett nytt serienummer gitt etter ombygging. Det originale, Tyske serienummeret er stemplet over med en strek for og vise at det ikke lenger gjelder. Disse våpnene er ikke lenger i tjeneste.

31-26-22 (Small)

31-26-21 (Small)

31-26-23 (Small)

31-26-20 (Small)