Metamorfe (omdannede) bergarter

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Geo-012 (Small)

 

Leire er blitt til fylitt

Berggrunnen på den største delen av Sandsøya består av en leirglimmerskifer eller fylitt. Hovedmineralene her er glimmer eller "kråkesølv" (lyst glimmer (muskovitt) og mørkt glimmer (biotitt)).

De fleste metamorfe bergarter kan sammenfattes under betegnelsen krystallinske skifre.

 

Geo-030 (Small)

Bildet er tatt på Altevikfjellet i nordøstlig retning og viser de oppreiste lagene av leirglimmerskiferen.

Metamorfosen har enkelte steder gått så langt at store røde granater kan finnes i lagene, se under mineraler.

 

Kalkstein er blitt til marmor

Spesielt på den østre delen av Sandsøya består store områder av kalkstein i en mer eller mindre omdannet form.

De fleste som kjenner området vet at her er lange huler i kalkfjellet hvor spesielt oteren har sitt tilholdssted.  Da "Sørmarka" om sommeren hadde 10-15 hester på beite  før slåtten, hendte det at en hest kom hjem med stygge sår på beina etter å ha falt gjennom delvis gjengrodde "grottetak".

 

Geo-031 (Small)

Denne grotta er fylt med vann, men de fleste er tørre og har mange "innganger".  Berget er

hvitaktig og kalksteinen er relativt porøs.  Øya er i ferd med å "gro igjen" og det er vanskelig

å påvise alle grottene.

 

Vinbæråsen innehar Kolslands høyeste punkt. Hele åsen består av kalkstein. I de steileste

partiene mot øst kan en finne vill rips og bringebær.

 

Geo-044 (Small)

Kalksteinslag med innslag av et hårdere skifermateriale som har tålt forvitringen bedre.

Store deler av østsiden av Sandsøya består av denne bergarten.

Her har "måker" av gips funnet seg til rette (laget av Britt Midtun). Bergarten langs strandlinja

er slik at dette gjerne kunne ha vært i målestokk 1:1.