Mineralenes egenskaper og kjennemerker

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Dette kapittel gir en oversikt over mineralenes "verden" som  kan være et startgrunnlag for den som ønsker en ny hobby og liker å ferdes ute i naturen.  De fleste mineralene er vanskelig å bestemme med enkle midler. Imidlertid består det meste av bergartene kun av kvarts, feltspat og glimmer, men det finnes flere varianter også av disse mineralene. Noen av mineralene er allerede nevnt under Bergartene på Sandsøya.

Bildene er fra samlingen til Per J. Molin, innsamlet på 60-tallet da han studerte geologi, mineralogi og fossiler.

 

Geo-034 (Small)