MUNTLIGE OVERLEVERINGER

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Vi vil her ta med noen muntlige overleveringer fra litt eldre personer som husker begivenheter, episoder som vi ikke kjenner til eller kjenner dårlig til. Disse muntlige kildene kan gi oss verdifull innsikt i sosiale forhold eller gi oss levende tidsbilder fra en tid litt lengre tilbake enn vår generasjon. Opptakene forsøker vi å dele opp i tema, spesielle historier etc. slik at alle lett kan finne frem til informasjon som de er interessert i. Vi tar sikte på mange opptak og ulike tema som siden kan bli verdifullt materiale for slektsinteresserte og lokalhistorikere. I første omgang legger vi ut reviderte utdrag av opptakene, men alt blir lagret  i sin helhet.

 

For oss er det viktig å ta vare på "historien". Den kan vi trenge til senere artikler under Sandsøya.no.

Vi er som vanlig interessert i hjelp fra leserne. Forslag på personer, tema, historier, etc. vil være til stor hjelp for oss. Opptakene blir lagret som mp3-filer i et oversiktlig register. Vi vil normalt legge ut disse lydfilene med noen bilder som passer til opptaket.