Nordsand

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Stedsnavn  NORDSAND

G.nr

B.nr

Anmerkning til navnet

Arhågen

28

1

”Ploghågen” ?

Bernhoftstuen

28

24

Flyttet fra bruk 6, Rabben, navn etter Bernhoft Eriksen

Brunstad

28

2 , 3

Oppført av brødrene Brunstad

Evikran

28

1

Hekkeplass for ærfuglen

Femsteinsfjæra

28

5

Her finner en små runde steiner

Gonggropa

28

7

Grop i terrenget

Gråstein

28

7

Gårdsnavn

Hans Eriksa-berget

28

16

Etter Bernhoft Johan Hans Eriksen

Hammaren

28

2

Navnet fra ”berghammaren” ut mot havet

Hjellnesset

28

13

Fisketørkeplass, vindfullt sted

Kjerringvika

28

8

Like sør for vika låg ”Hammaren” der det var en gamme hvor et par bodde.

Kleivsletta

28

11

Slette i ”kleiva” ned fra Sommarro

Kråkenesset, nordre

28

1

Trekkplass for kråkeflokker

Kråkenesset, søndre

28

1


Kråkenessvika

28

1


Kvitholtet

28

1

Antakelig fra den hvite reinmosen

Mateavika

28

13

Trolig etter Matea Andersdatter,f.1820 d. 8/11 1895 (fra Stange).

Midtun

28

15

Gårdsnavn

Myrvang

28

9

Gårdsnavn

Nermoen

28

6

Tidligere navn på Rabben, se Sommarro

Nordsand

28

1

Nordsand,  tidligere også kalt ”Yttersand”.

Norheim

28

13

Gårdsnavn

Nygård

28

16

Gårdsnavn

Nyheim

28

 

Gårdsnavn

Nyrud

28

17

Gårdsnavn

Oterelva

28

1

Kommer fra Kleivsletta

Rabben

28

6

Her stod i sin tid ”Bernhoft-stua”, navn etter Bernhoft Johan Eriksen, Stedet ble tidligere kalt for "Nermoen".

Ryvoll

28

10

Gårdsnavn

Ramnfløya

28

11

Utskilt av bruk 1 til skogplanting UL ”Vetten”

Sandsøy kirke

28

18

Innviet 10. des. 1888.

Sandvoll

28

14

Gårdsnavn

Solstad

28

8

Gårdsnavn

Steinbakken

29

43


Steinbakken

29

37


Steinheim

28

4

Gårdsnavn

Steinhammaren

28

8

Knaus ved sjøen

Stranda

28

1


Tortenelva

28

5

Trolig fra mannsnavnet ”Tosten”

Tåssenhågen

28

15

Kanskje etter navnet ”Tosten”

Vollen

28

5

Gårdsnavn

Øyra

28

2

Langstrakt ”øyr” ut i havet.