Utdrag fra møteprotokollen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

17/5 1947, styremøte.

Den 26. mai skulle 1947 skulle 100-metersbanen oppmåles. Klaus Voldstad i Senja Skyttersamlag skulle

kontaktes for geværer. Resultatet ble 4 geværer og to nye piper til kr. 50 pr. stk.

 

24/5 1947, ekstraordinær generalforsamling.

Kassa mangler penger og de som ønsker å skyte må kjøpe ammunisjonen med forskudd.

 

26/5 1947, møte på Einaråsen.

Ole K. Olsen og Ole Slagstad fra styret. Standplassen blir ca. 25 m i nordostlig retning fra den gamle standplassen ved Rypnakken. 100-meteren blir rett mot Vetten, 300 og 600-meteren dreies  øst til nordøstlig,

arbeidet påbegynt 11/6 1947. Skytingen på den nye skytebanen begynte 29/6 1947.

 

Årsmøtet 29/11 1947.

I styret utgikk Hilbert Norheim ved loddtrekking, inn ble valgt Paul Pettersen.

Arvid Paulsen ble æresmedlem for 1947. Dette året har laget 1 lagsgevær og 4 geværer fra Hæren.

 

Lagmesterskapet 1947:

Harry Slettli(224), Kåre Berg(218), Bertrand Hansen (215) og Arvid Paulsen (209).

 

Merkeskyting 19/6 1948, ammunisjonsmangel og bortreise, bare 7 mann til stede,

Best var Bertrand Hansen, 136 pt.

 

Styremøte 27/6 1948:

Laget tegner ansvarsforsikring for sine aktive medlemmer.

 

Premieskytingen 14. og 15. aug. 1948:

2x3 skudd 100 m : Kåre Olsen  og Wilmar Wilmar Jørgensen

3 kne, 3 liggende 100 m: Hilbert Norheim og Aksel Moritzen

5 kne, 5 liggende 100 m figurskiver: Hilbert Norheim, Wilmar Jørgensen, Edmund Tollefsen.

3 kne, 3 liggende, figurskiver, 300 m: Gunnar Ingebrigtsen, Bertrand Hansen og Harry Hansen.

Grunnlaget, figurskiver 300 m: Lorentz Mikalsen, Eilif Larssen, Hilbert Norheim

Lagmesterskapet: Hilbert Norheim.

Vandrepokalskyting: Hilbert Norheim 241 pt, 1. aksje i pokalen.

3 stående 1/2 mskive 100 m: Simon Olsen, 25 pt.

3 skudd Pyramide, liggende: Ingvald Andreassen, 40 pt.

 

Skytingen viste at laget hadde 11 skyttere med min. 7 på 22 skudd og 100 m.

 

Terrengskyting 1949, 18. april, 11 mann deltok:

2. klasse: Hilbert Norheim, 16 fig., Wilmar Jørgensen 8 fig.

1. klasse: L. Mikalsen, 14 fig.

Dessuten ekstraskyting på halvflasker på 80 meter, 6 mann skjøt ned flasken på første skudd.

 

Merkeskyting 18. - 19. juni 1949:

9 mann deltok, to klarte kravene til bronse, Harry Hansen og Lorentz Mikalsen.

 

Premieskytingen 1949, 21/8, 16 mann deltok:

Lagmester Lorentz Mikalsen 182 pt, deretter Eilif Larssen 159 pt.

Vandrepokalen, Arvid Paulsen 1 aksje, 237 pt.

 

Årsmøte 23.okt. 1949:

Nytt styre: Formann Harry Hansen, styre Hilbert Norheim, Arvid Paulsen og Eilif Larssen.

Sak 11: Æresmedlemmer uttakes etter samlede årlige premieskyting 100 og 300 m.

Dette året ble Lorentz Mikalsen æresmedlem.

 

Vinterskytterstevnet i Harstad 1948:

4 fra Sandsøy skytterlag kom hjem med premier.

 

Samlagsstevnet 1949 i Harstad:

Bertrand Hansen 2 premier og Lorentz Mikalsen 4 premier.

 

Skytterstevnet på Bjarkøy 1951:

1. premie og pokal, 29 pt på 3 skudd liggende 300 m til Hilbert Norheim.

 

Styremøte 29/12 1949:

Økonomien var et stadig problem. En henstiller fra nå av at lagmestrene selv betaler medaljene de har rett å bære.

 

Styremøte 14.aug. 1950:

Trondenes Skytterlag jubileumsstevne dette året, Sandsøy Skytterlag har ikke råd til å yte premier, heller ikke vil noen medlemmer delta.

 

Merkeskyting 1950:

Ingen av de 5 deltakerne klarte krevet ! Best var Hilbert Norheim med 149 pt.

 

Premieskytingen 1950:

6 skyttere hadde 7 eller bedre i snitt, best Harry Hansen.

 

Ekstraordinær generalforsamling på Kolsland 7/12 1950:

Sak 26: Etter at laget har mottatt skriftlig utmeldelse fra den nyvalgte formann, Kåre A. Olsen, med motivert begrundelse som strider mot lagsloven § 4, finner laget det nødvendig å foreta nytt valg av formann. Valget ble Harry Slettli som nytt styremedlem og formann ble Hilbert Norheim.

 

Vandrepokalskyting 1951:

5 kne, 5 ligg. 100 m, 9 skyttere deltok. Hilbert Norheim fikk 2. aksje i pokalen, 157 pt.

Samme året starter en med luftgeværskyting på Folkvang. Lagmester dette året er Wilmar Jørgensen.

 

Vandrepokalskyting 1952:

Hilbert Norheim tar 3. aksje i pokalen, 167 pt.

Samme året deltok Bertrand Hansen i landsdelsstevnet i vinterskyting i Harstad:

2. premie Felthurtigskyting, 14 sek.

5. premie Stangskyting, 8 treff

7. premie Hovedskytingen (15 treff).

Harry Slettli og Lorentz Mikalsen klarte i år kravet til det militære skarpskyttermerket i bronsje.

 

Instruksjonsskyting 1954, 1955 og 1957 (for unge skyttere), se også eget kapittel:

1954:

Stein Erik Iversen, 127 pt.

Birger henriksen, 158 pt.

Birger Jørgensen, 125 pt.

1955:

Jan Georg Kristoffersen, 210 pt.

Magnar A. Berg, 240 pt.

1957:

Ola Slagstad, 190 pt.

Per Johan Molin, 242 pt,

Sverre I. Andreassen, 220 pt.