Opplysninger om navnene

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

STEDSNAVN PÅ SANDSØY

Innsamling av stedsnavn på Sandsøy har blant annet vært gjort av Per Johan Molin og  gjengitt i Årbok for Bjarkøy.  Navnene kan gi verdifull opplysning om aktivitet i tidligere tider.  Langt verre kan det være å gi en sikker forklaring på navnebruken.  Da det økonomiske kartverket vi bruker i dag (kartogrammer fra 1966), skulle påføres navn, ble navnene hentet fra et selvlaget kart av Per J. Molin der ca. 400 navn var innsamlet fra lokalkjente folk på øya og inntegnet på kartet.  Det var derfor ikke enkelt å plassere navnene riktig på det økonomiske kartverket.  Noen navn ble plassert feil og mange måtte sløyfes grunnet usikker plassering. På kartutsnittene i denne gårdshistorien er rettet opp feiler og tilføyd utelatte navn. Dertil er nye navn som nå er funnet i gamle gårdspapirer, tatt med så lenge en har vært  i stand til å plassere disse på kartene.

De fleste av navnene ble innsamlet i 1956-57 og kontaktpersonene var flere. De som bidrog mest var Karstein Slagstad (Nordsand), Wilmar Jørgensen (Varnes), Sverre Kildal (Altevik), Ole Kristian Olsen (Kolsland) og Mikal Pettersen (Slagstad).

En har samlet alle navnene fra hver gård i egne lister slik at en lettere kan finne disse igjen på de enkelte kartdelene.

Bruksnummer

I forbindelse med tildeling av bruksnummer på deler av bruk eller sammenslåing av jordstykker, kan det gamle bruksnummer utgå og erstattes av et nytt med høyere nummer.  En har som oftest valgt å benytte det bruksnummer som ble benyttet på det aktuelle dokumentet for at en skal finne ut hva som egentlig har foregått på bruket.

For mange kan det se ut som om vi har benyttet "feil" bruksnummer, men det er derfor ikke sikkert. Skrivefeil vil lettere oppdages.