Paneldeltakerne

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

BF 2 (Medium) (WinCE)     BF 3 (Medium) (WinCE)     BF 9 (WinCE)

Prosjektleder Hans Arne Haugland    Planleder Wibeke Knudsen    Prosjekteringsleder Olav Frantzen,

samtlige ansatt på prosjekt hos Statens Vegvesen.

 

BF 7 (Medium) (WinCE)               BF 8 (Medium) (WinCE)                 BF10 (WinCE)

Guttorm Evensen, grunnerverv,                          Per Fivertun, Kystverket                             Frid E. Fossbakk, leder for

Statens Vegvesen, Tromsø.                                                                                                     Bjarkøyforbindelsen AS