Papirutgave av Gårds- og slektshistorien

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Gårds- og slektsbok for Sandsøy i A4- format.

Boka er på 530 sider, limfresinnbinding og med folierte permer og veier nesten 2 kg.

 

Interessen for en papirutgave av dette stoffet har vist seg å være over all forventning.

P.J. Molin har redigert innholdet på nettstedet Sandsøya.no slik at dette blir tilgjengelig

også for de som ikke har internett eller ønsket en papirutvave. I løpet av 3 sommermåneder

i 2013 ble det solgt over 100 bøker.

Sandsøy Vel har fått manuskriptet og inntektene går uavkortet til det arbeidet de nedlegger til

beste for oss alle.

Pris pr. bok er 800,-, hvis den skal postsendes kommer kr 100 i tillegg.

Innbetaling må skje til Sandsøy Vels kto: 05301087154

(Husk å oppgi fullstendig navn (og adresse ved postleveranse)).

Bøkene kan bestilles og hentes hos:

Evald Steinheim,     Altevik, tlf. 77 09 07 19  eller

Eldar Jørgensen, Sørsand, tlf. 95 10 55 33.