Perioden 1960 - 1979

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

 

Dette tidsrommet synes å ha vært en lite aktiv periode i idrettslagets historie, i alle fall dersom en skal legge protokollene til grunn. Bakgrunnen for det er nok at storparten av ungdommen på øya var borte fra stedet store deler av året. Bare i noen hektiske sommeruker var det aktivitet, og det var da særlig de årlige sommerturneringene i forball som stod i fokus. Ikke noe om dette er protokollført. Her får en bare nytte erindringene som kilde. To fotballturneringer på Grunnfarnes huskes godt. Den ene forholdsvis tidlig i 60-årene.  Det var ”Laksen”, som så mange ganger før og senere, som var skyssbåt for lag og tilhengere. Denne turneringen vant Sandsøy. Noen år senere var laget igjen på Grunnfarnes, men denne gangen var det sportslige resultatet svakere.

Fra siste halvdel av 60-tallet og framover på 70-tallet er det spesielt øyturneringene som huskes. I løpet av noen korte, lyse sommerhelger ble det avviklet forballturneringer på Grytøy, Grøtavær, Bjarkøy og Sandsøy. Som oftest var det lagene fra disse stedene som deltok, men det hendte også at lag fra andre steder var invitert. Disse turneringene ble nesten en årlig tradisjon. Turneringshelgene på Einaråsen var nærmest en folkefest. Gamle og unge møtte opp og engasjementet blant tilskuerne under kampene kunne ingen klage på. Her stod fotballkunnskapen høyt, og ikke få minneverdige replikker ble utvekslet. Det må vel sies at Grøtavær i denne perioden ofte gikk seirende ut, men også Fram var turneringsvinner.  En utfordring kunne ofte være å stille lag til kampene. Spennende var det alltid på fredagskveld å gjøre en siste opptelling. Noen ganger måtte det en ekstra telefon eller to til før laget var fulltallig.

Det er nok mange, ikke bare på Sandsøya, som minnes disse turneringshelgene med stor glede. Fremdeles gir de grunnlag for mimring når anledningen byr seg. De var også med på å skape et samhold mellom ungdom på disse øyene som hadde verdi langt utover det rent sportslige. Men sentralt i denne sammenheng er at når drakten var på, så var det ”Fram” spillerne representerte. Det forpliktet til seriøs innsats.

( Dersom noen har bilder fra disse fotballturneringene, så er vi svært interessert .)

29-54-41 (Small)

Bakerste rekke: Sigurd Meløe,Valter Bredahl, Karstein Bredahl, Hilbert Johan Norheim,

Andre Myrvang, Asbjørn Andreassen, Kjell Pettersen.

Foran: Herman Eilertsen, Torbjørn Chruickshank, Olger Myrvang,Oddvar Hammer og Birger Jørgensen.